artikel

Achtergrond: Het drama rond C1000 Van Garderen

Branche & Bedrijf

Achtergrond: Het drama rond C1000 Van Garderen

ALMERE – Hij opende in oktober 2010 in Almere Buiten de grootste C1000 van Nederland, maar voor ondernemer Jan van Garderen werd het één groot drama. Maandag 7 juli moest hij de bijna 4000 vierkante meter grote winkel op last van de voorzieningenrechter gedwongen overdoen aan C1000. Berooid en gedesillusioneerd.

Het verhaal van C1000 Jan van Garderen is tot 2010 een jongensboek. Hij begint 25 jaar geleden met een Kopak, verruilt die formule voor C1000 en begint aan een opmars in Almere. De rondborstige ondernemer kruideniert buitengewoon succesvol in winkelcentrum Buitenmere in Almere Buiten. Hij runt er een circa 1500 vierkante meter grote C1000 met daarin een eigen bakkerij. Van Garderen draait er wekelijks €400.000 tot €500.000 en in topweken raakt hij zelfs de €600.000 aan.

Drastische verandering
In 2010 verandert de situatie drastisch. De eigenaar van Buitemere besluit dat het winkelcentrum op de schop moet. Van Garderen moet er weg. Hij krijgt aan de overkant van de straat, aan het Detroitpad, een compleet nieuwe winkel van maar liefst 4000 vierkante meter vvo.  In oktober 2010 opent Van Garderen die winkel, maar het gaat vrijwel vanaf dag één mis. Hij zit in een bouwput, de parkeergarage is nog niet klaar en klanten blijven weg. Nog erger is dat de ondernemer in de euforie van een grote nieuwe winkel akkoord gaat met een huurprijs van meer dan €200 per vierkante meter. Dat kan wel goed gaan als je de 
beoogde omzet van €600.000 haalt, maar niet als je daar ver onder blijft hangen. Als de ondernemer vervolgens ook nog eens wordt geconfronteerd met betaald parkeren, verliest hij nog eens €100.000 
omzet. Hij zakt weg naar €400.000 tot €450.000. Dan drukt die €200 per vierkante meter huur wel erg zwaar op de exploitatie. Daar komt bij dat een supermarkt van 4000 vierkante meter weliswaar mooi is, maar niet als je 
800 meter onbenut moet laten. C1000 verbiedt Van Garderen een bakkerij in de winkel te plaatsen, maar heeft niet de formule en het assortiment om de ruimte goed in te vullen. En dat moet wel, want Van Garderen moet huur voor de volledige ruimte betalen.

Conditiestelsel

De exploitatie van de C1000-ondernemer komt nog verder onder druk als C1000 een nieuw conditiestelsel krijgt. Daardoor moet hij als grotere C1000 meer fee gaan betalen en dat komt Van Garderen wel erg slecht uit. Hij komt ‘op de lat te staan’ bij de organisatie. Hij heeft nu een paar miljoen schuld bij C1000. Van Garderen wil vervolgens Jumbo worden, omdat die formule wel grote ruimtes kan invullen. C1000/Jumbo weigeren dat. Uiteindelijk komen de partijen in juni van dit jaar voor de voorzieningenrechter. Er spelen twee kort gedingen, één van C1000 tegen Van Garderen en één van Van Garderen tegen C1000/Jumbo. C1000 heeft de formuleovereenkomst met hem 
opgezegd en wil dat hij de winkel overdoet. Dat weigert Van Garderen en vordert op zijn beurt dat hij 
Jumbo mag worden. Er is geen tijd te verliezen, meent C1000, want Van Garderen lijdt enorme verliezen.


Bloeden stoppen

‘Het bloeden moet worden 
gestopt’, zegt advocaat Timo Jansen namens C1000 Supermarkten tijdens de zitting. Bloedingen die de franchisenemer niet kwalijk genomen mogen en kunnen worden, aldus de advocaat van de ondernemer Ton Bakhuijsen. ‘De C1000 in Almere Buiten is sinds de opening structureel verliesgevend. Of de exploitatie nu plaatsvindt onder de vlag van mijn cliënt of onder die van C1000, zoals C1000 nu vordert, de verliezen zullen verder oplopen.’ Dat verandert pas als de winkel wordt omgetoverd tot een Jumbo, aldus Bakhuijsen. ‘Tot die tijd zitten alle partijen in hetzelfde schuitje. Dat C1000 die situatie ook zo heeft ingeschat en zijn verantwoordelijkheid heeft gezien, blijkt uit het feit dat C1000 de debiteurenkaart van meet af aan heeft gefaciliteerd.’

Vier jaar bungelen
Bakhuijsen wil dat Van Garderen de kans krijgt om te gaan naar Jumbo, maar dat wil C1000 niet. Volgens de advocaat omdat Jumbo de vestiging als eigen filiaal wil 
exploiteren. Hij wijst erop dat C1000 zijn cliënt vier jaar heeft laten bungelen ‘om vervolgens in het zicht van de haven de supermarkt als 
filiaal voor Jumbo op te eisen.’ C1000 heeft de franchisenemer allerminst laten bungelen, betoogt C1000-advocaat Timo Jansen. ‘C1000 had er helemaal geen 
belang bij om de franchisenemer door manipulatie van gegevens te bewegen om zijn supermarkt te verplaatsen. Dat de exploitatie van de supermarkt zwaar verlieslatend blijkt, had geen van de betrokkenen voorafgaand aan de verplaatsing voorzien. Als de huidige situatie voorzienbaar was, waren C1000 noch de franchisenemer aan dit avontuur begonnen. Met de verplaatsing koos iedereen er bewust voor om in Almere Buiten de grootste C1000 van Nederland te realiseren.’

Kosten dekken
Dat C1000 niet meer wil samenwerken met Van Garderen, is een kwestie van ervaring, aldus 
advocaat Jansen. Die ervaring heeft 
geleerd dat de kosten voor huur en personeel in relatie tot het omzetpotentieel in de lokale markt hoog zijn. Te hoog voor een winstgevende exploitatie in samenwerking met een ondernemer die een netto rendement zal moeten kunnen realiseren voor continuïteit. Ondertussen heeft C1000 zich wel voor een resterende duur van ten minste elf jaar verbonden aan een duur huurcontract.’ Door de supermarkt straks zelf te exploiteren, kunnen de kosten volgens C1000 min of meer worden gedekt.

Onvoldoende vertrouwen
Maar er is meer aan de hand. C1000 vertrouwt de franchise-
nemer niet. ‘Uit onderzoek blijkt dat de franchisenemer ten tijde van de verplaatsing niet de succesvolle 
ondernemer was die hij voorspiegelde te zijn’, zegt advocaat Jansen. Er is onvoldoende vertrouwen dat deze franchisenemer onder Jumbovlag wel zal slagen, meent hij.  Jansen: ‘De franchisenemer meent dat C1000 onvoldoende heeft gedaan om van de supermarkt een succes te maken, terwijl uit niets blijkt dat hij zich in de loop van de jaren echt kwaad heeft gemaakt om de exploitatie van zijn supermarkt vlot te trekken. Grote C1000’s in Amsterdam-Noord, Ede, en Delft draaiden wel goed. Het beeld dat uit het dossier blijkt, is dat van een ondernemer op afstand. Letterlijk, gelet op zijn woonplaats in België. Maar ook figuurlijk, vanwege zijn aanpalende horeca- en overige activiteiten.’

Gefrustreerd door franchiser
En Jansen gooit nog een ander wapen in de strijd. Hij rept over een schikking die in de maak was en uiteindelijk niet doorgaat, omdat de 
financiën van de supermarkt volgens advocaat Jansen toch ondoorzichtiger waren dan gedacht. ‘Ik vertel u dit, mevrouw de rechter, om het punt te maken dat de 
redelijke oplossing die voor handen is door de franchisenemer wordt gefrustreerd vanwege zijn privé-situatie.’  Bakhuijsen en Van Garderen zijn woedend. Dat de C1000 in Almere Buiten in 2010 vanaf het begin slecht draaide, heeft volgens de advocaat niets te maken met slecht ondernemerschap, maar alles met desinteresse van C1000, vermindering van de parkeerplekken en bouwwerkzaamheden. De voorzieningenrechter stelt uiteindelijk C1000 in het gelijk, tot grote frustratie van Van Garderen. ‘Ik heb alleen maar leugens gehoord’, zegt hij aan het einde van de zitting.

Over en uit
Afgelopen maandag heeft Van Garderen zijn winkel overgedragen. Na 25 jaar C1000 is het over en uit. Of hij nog in beroep gaat tegen het besluit, wil advocaat Bakhuijsen niet zeggen. ‘Er moet nog het 
nodige worden afgewikkeld, dus ga ik er nu niets over zeggen.’

Reageer op dit artikel