nieuws

Kabinet komt met opvolger Kip van Morgen

Assortiment 1682

Kabinet komt met opvolger Kip van Morgen

DEN HAAG – Het wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ van minister Kamp van Economische Zaken moet leiden tot een opvolger van de Kip van Morgen.

De Kip van Morgen is volgens een rapport van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) uit begin 2015 illegaal en een overtreding van het kartelverbod.

Consument ervaart geen voordeel

De ACM kwam in 2015 tot de conclusie dat de consument geen voordeel ervaart van doorvoering van de Kip van Morgen. De organisatie heeft hier een economische analyse op losgelaten en constateerde dat het kipakkoord tot hogere prijzen leidt. De Kip van Morgen gaf supermarkten een handvat om verlost te worden van de plofkip waar Wakker Dier steeds zijn pijlen op richtte. De kip kreeg immers meer leefruimte en meer tijd om te groeien.

Afspraken in strijd met mededingingswet

De afspraken die supermarkten, boeren en slachterijen, hadden gemaakt over een diervriendelijkere kip voldeden niet aan de vrijstellingscriteria van de mededingingswet. De afgelopen jaren bleken ook andere initiatieven voor de ontwikkeling van duurzame producten op gespannen voet te staan met mededingingswetgeving.

Meer duidelijkheid vooraf

De minister vond het in 2015 al jammer dat de ACM de Kip van Morgen in strijd achtte met de regels. Hij gaf toen al te kennen met een  alternatief te komen. Het nu voorliggende wetsvoorstel van Kamp schept meer ruimte en duidelijkheid vooraf, waardoor dit soort initiatieven volgens de bewindspersoon beter en sneller van de grond kunnen komen.  Met het nieuwe wetsvoorstel wil het kabinet barricades uit de weg ruimen die verhinderen dat bedrijfstakken afspraken maken over duurzame initiatieven.

Reageer op dit artikel