Tabak is een belangrijke assortimentsgroep in de supermarkt. Het gaat daarbij om de verkoop van sigaretten, sigaren, shag en rookaccessoires. De productgroep zorgt voor een hoge extra kassa-aanslag en is een reden voor mensen om naar de supermarkt te komen. De prijsstelling van een pakje sigaretten wordt vooral bepaald door de overheid dat de accijnzen en andere heffingen regelmatig verhoogd.

Ontmoedigingsbeleid in tabak heeft effect

Die prijsverhogingen maken deel uit van het ontmoedigingsbeleid van de overheid rond tabaksgebruik vanwege het negatieve effect van roken op de volksgezondheid. Tegelijkertijd zijn de inkomsten uit accijnzen belangrijk voor de schatkist. De campagnes tegen roken hebben echter wel effect. Het aantal jongeren dat begint met het roken van tabak neemt af. Ook stoppen veel mensen met roken als ze het uitgaansleven achter zich laten. Wie blijft roken, doet dat echter fanatiek.

Tabak met smaakjes en elektronische sigaret

Net als iedere andere assortimentsgroep in de supermarkt is er ook in tabak sprake van trends en ontwikkelingen. Zo waren dat een tijd lang sigaretten met smaakjes, maar daar is door middel van regelgeving een einde aan gemaakt omdat het de grens voor jongeren om te gaan roken zou verlagen. Wel is de elektronische sigaret in opmars. Deze geeft wel het effect van roken en de kick van de nicotine, maar niet veel van de schadelijke zaken die roken veroorzaken. Wel is het zo dat de overheid met argusogen naar deze trend kijkt.

Leeftijdscontrole bij kopen van tabak van groot belang

De leeftijd waarop tabak gekocht mag worden is de afgelopen jaren verhoogd van zestien naar achttien. Op de verkoop van tabak aan jongeren staan stevige boetes, wat het voor supermarkten van belang maakt om de leeftijdscontroles goed op orde te hebben. Daarvoor hebben verschillende supermarkten verschillende systemen om zeker te weten dat verkopers de leeftijd van de koper controleren wanneer dat nodig is.